Rörum nr 8

Rörum nr 8 har funnits i morfars släkt från 1664 och fram till 1929.

På sidorna om nr 8 kommer jag att presentera bilder och material ur familjearkivet


Webansvarig: Thore Jeppsson

Copyright © 2013 Roger Persson