Nils Ude

Nils Ude är en av de karaktärer som skapats av Lars Yngve. Under sin tid på Ystads Allehanda kåserade Yngve om Nils Udes liv och leverne på landsbydgen i sydöstra Skåne.

Nils Ude heter egentligen Nils Inge, men inge betyder inne varför han blev kallad motsatsen av sina vänner. Han har gått 8 år i grundskola och sedan byggt på sin utbildning med en ALU-svetskurs. Han har aldrig rest längre än till Bo Ohlsson i Tomelilla.Webansvarig: Thore Jeppsson

Copyright © 2013 Roger Persson