Mitt Rörum

Min bild av Rörum från 40- och 50-talet är en by fylld av liv och aktivitet. I alla hus och gårdar bodde människor som hade sin försörjning i byn eller arbetade i Simrishamn. Det fanns två affärer, två smedjor, poststation, telegrafstation, snickeriverkstäder, skomakare, sömmerskor m m.

Från gårdarna kom hästskjutsar för att lämna ägg hos Alma Mattsson, handla i Frostenssons affär, sko någon häst hos Petterssons Smedja, hämta posten eller hämta veckotidning hos Karin Henriksson på telegrafstationen. Ibland skulle man passa bussen för att hämta paket från affär eller systembolaget i stan eller passa charkuteribilen för att köpa färsk kött-vara. Byn var en central mötesplats och där låg även skolan. Under kriget och åren närmast efter var trafiken obetydlig och gatan blev också en lekplats på skolrasterna. Besöker jag Rörum idag så möter jag en helt annan värld. Husen och många gårdar har omvand-lats till fritidsbostäder. Få Rörumsbor är kvar i byn, sällan möter jag någon som jag känner igen. Förändringen har gått snabbare än under någon tidigare generation.
 


Lördag, Mor ska lämna ägg och handla


Vid Petterssons smedja


Webansvarig: Thore Jeppsson

Copyright © 2013 Roger Persson