Konstnärens Rörum

Många konstnärer har genom åren upptäckt och tolkat Rörumsnaturen eller i sin konst dokumenterat säregna miljöer.

Anders Montan har bl a dokumenterat den gamla kyrkan som revs på 1880-talet. Målarprinsen Eugen är en bland de mer kända konstnärerna som besökt Rörum.

I dag är det många konstnärer som bor i Rörum och på Vik. En som jag tycker har satt Rörum på kartan är Gunilla Mann. I hennes verk "Utsikt från min ateljé" kan man känna igen detaljer från Rörum med sina fruktodlingar och Hanöbukten.
Webansvarig: Thore Jeppsson

Copyright © 2013 Roger Persson