Farfars Rörum

Min Farfar, Per Jeppsson, föddes 1847 och levde till 1936.

Farmor, Bothilda Larsson, var född i Rörum den 18 maj 1865 och levde till 1940.

I juli 1929 blev Farfar intervjuad av Olle Thulin och fick berätta om hur det var i Rörum då han var ung. Hans minnen finns upptecknade i Lunds Universitets Folkminnesarkiv, Nr 2941.

Farfar berättade om Bystämmor och hur denna kunde utdöma böter,  han beskrev hur gårdarna och husen låg i byn, om brygdestua, om  fädrift och hur man vaktade boskapen. Han berättade också om hur man avlönade präst och klockare och om hur det gick till vid husförhör.     
Bröllop kunde firas i flera dagar. Intervjun återges på 6 sidor i html kompletterat med bilder och kommentarer.

         Läs vidare


Webansvarig: Thore Jeppsson

Copyright © 2013 Roger Persson