Mina hemsidor beskriver främst Rörum med gårdarna nr 8 och nr 33, vilka kan spåras tillbaka till omkring 1650-talet att ha ägts av Mors respektive Fars släkter i rakt ned-stigande led. Andra orter på Österlen finns med i bilder och annat som har knytning till mina egna upplevelser eller till släkten.

Utgångspunkten är egna upplevelser från 40-och 50-talet som kompletteras med närståendes berättelser, utdrag ur boken Rörum och Vik genom tiderna och med dokument från släktens arkiv.

Jag kommer även att presentera ett fotoalbum med bilder från nu och förr, dels vyer och dels personer som jag minns. Min förhoppning är att personer med rötter i bygden ska finna information av intresse och att nya Rörums bor ska kunna lära en del om sin nya bygd.


Webansvarig: Thore Jeppsson

Copyright © 2013 Roger Persson